O nama

  • O NAMA

Građevinska limarija Budor d.o.o.  je obiteljsko poduzeće sa  sjedištem u Adamovcu, a osnovne djelatnosti su proizvodnja limenih pokrova, građevinske limarije i limarske galanterije. Poduzeće za proizvodnju i usluge Budor d.o.o.  započelo je svoj rad 1992. Godine nastavljajući se na dugogodišnu tradiciju uspješnog limarskog obrta.  Godinama kontiuniranog razvoja  građevinska limarija Budor širi  i obogaćuje svoj proizvodni asortiman, te se specijalizira za proizvodnju limenih krovova i njihovu implementaciju.

Osnovne djelatnosti građevinske limarije Budor d.o.o

  • proizvodnja i montaža limenih profiliranih pokrova (limeni trapezni pokrov i limeni crijep)
  • proizvodnja i montaža građevinske limarije (žljebovi, cijevi, opšavni limovi)
  • proizvodnja i montaža  limarske galanterije (kuke,šelne,gromobranski program)