Limeni crijep – 01

Izvedba limenog pokrova u obliku crijepa na obiteljskoj kući. Prethodni pokrovni materijal šindra je dotrajao i počeo puštati pri svakoj i najmanjoj padalini. Životni ciklus šindre i ostalih asfaltnih pokrova puno je kraći od životnog ciklusa limenog krova, te je preko postojeće šindre instaliran limeni crijep. Na slikama se vide detalji izvedbe, a poseban je izazov bio obraditi dotadašnje kutije ispod krovišta da se uklope u novu krovnu viziju.

2013-08-22 11.40.28 2013-08-22 11.38.19 2013-08-22 11.38.10 2013-08-22 11.42.35 2013-08-22 11.41.24

 

 

Call Now ButtonNazovite!