Limeni crijep

limeni crijep, lim u obliku crijepa, crijep ploča, ili imitacija crijepa su samo od nekih popularnih naziva za ovaj suvremeni proizvod klasičnog izgleda.

Limeni crijep

LIMENI CRIJEP, LIM U OBLIKU CRIJEPA, CRIJEP PLOČA, ILI IMITACIJA CRIJEPA 

Crijep je prepoznat kao izbor za krovni pokrov od antičkih vremena, kada je crijep od gline pokrivao egipatske, grčke i rimske vile.
Antički graditelji su koristeći lokalnu glinu ručno oblikovali crijep, sušili ga i pekli kako bi dobili željeni karakteristčni oblik.

Danas, antička ljepota crijepa je otišla stepenicu više. Autentično oblikovan i izrađen od čeličnog obojenog lima, limeni crijep vraća ljepotu Vašem domu. Uz uzgled odlikuje se svojom perolakom težinom, trajnošću, otpornošću na vremenske uvjete, energetskom učinkovitošću, a sve to dolazi u širokoj paleti boja.

Limeni crijep - 01

Izvedba limenog pokrova u obliku crijepa na obiteljskoj kući. Prethodni pokrovni materijal šindra je dotrajao i počeo puštati pri svakoj i najmanjoj padalini. Životni ciklus šindre i ostalih asfaltnih pokrova puno je kraći od životnog ciklusa limenog krova, te je preko postojeće šindre instaliran limeni crijep. Na slikama se vide detalji izvedbe, a poseban je izazov bio obraditi dotadašnje kutije ispod krovišta da se uklope u novu krovnu viziju. Boja: tamnosmeđa

Limeni crijep - 02

Prijašni pokrov više nije ispunjavao svoju svrhu, te je zamijenjen crijep pločom u crvenoj boji sa kristalnim efektom. Materijal je pocinčani čelični lim sa poliesterskom bojom sa kristalnim efektom u crvenoj boji. Moderni krov sa pokrovom u obliku limenog crijepa čija ljepota posebno dolazi do izražaja kada njegovu boja sa kristalnim efektom okupaju sunčane zrake. Na limeni crijep su instalirana dva reda snjegobrana u cik-cak formi, čime je ovaj krov spreman za zimske snježne uvjete u kojima snjegobrani sprečavaju odron snjega i štite žljeb od tereta snjega, te onemoguću deformacije žljebova. Boja: tamnocrvena mat s kristalnim efektom

Limeni crijep - 03

Postojeći pokrov klasični crijep je dotrajao, te je na mjestima zbog prostora između crijepa nastalog njegovim trušenjem voda prodirala u potkrovni prostor objekta. Zbog toga postojeće letve su bile u lošem stanju, te je krovište nanovo preletvano. Instalirana krovna limarija u tamno smeđoj boji, dok je limena crijep ploča u mat sivoj. Ova kombinacija, limena crijep ploča u sivoj mat boji i građevinska limarija (žljebovi, cijevi, veterlasjne) tamnoj smeđoj boji pokazala se kao estetski vrlo efektno riješenje. Boja: antracit mat s kristalnim efektom

Limeni crijep - 04

Renovacija krovišta je obuhvatila skidanje dotrajalog crijepa, skidanje stare pocinčane limarije te pojačavanje drvene podkonstrukcije. Implementirana je građevinska limarija u tamno smeđoj boji što je uključivalo žljebove, cijevi i veterlajsne. Crijep ploča u tamno crvenoj boji estetski savršeno se uklapa sa limarijom u smeđoj boji, te zaokružuje cijelokupni dojam. Boja: tamnocrvena

Limeni crijep - 05

Renovacija krovišta pokrivenog salonit pločama. Krovište je preletvano i nstaliran je novi limeni crijep. Boja: tamnosmeđa mat sa kristalnim efektom.