04 – Trapezni lim

Ovaj projekt renovacije krovišta je počeo skidanjem starog dotrajalog crijepa sa krova i odvozom na deponij.
Sljedeća faza je skidanje starih trošnih letvi i postavljanje krovne folije.
Nakon toga bilo je potrebno cijeli krov poravnati i preletvati kako bi se limeni pokrovni trapezni lim mogao montirati.
Prije samog postavljanja trapeznog lima, ugrađena je građevinska limarija.
Rezultat je ljepi, funkcionalni, dugotrajni limeni krov.

Call Now ButtonNazovite!